Kepala Sekolah dari masa ke masa

Kepala SekolahKeterangan
1951-1964
1964-1968
1968-1972
1972-1979
1980-1992
1992-1995
1995-1996
1996-2000
2000-2002
2002-2003
2003-2005
2005-2008
2008- 2016
Dra MM Lenawati Winarto
2016-2020
Drs. A. Jarot Suryo Legowo
2020-sekarang